<div align="center"> <h1>Grzegorz Jagodziński - strona główna</h1> <h3>Grzegorz Jagodziński - strona główna - main page</h3> <p>biologia, biology, ewolucjonizm, evolutionism, teoria ewolucji, theory of evolution, darwinizm, Darwinism, kreacjonizm, creationism, pochodzenie człowieka, origin of man, język polski, Polish language, gramatyka języka polskiego, Polish grammar, Słowianie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://grzegorj.private.pl/" rel="nofollow">http://grzegorj.private.pl/</a></p> </div>